مهارت های ارتباطی

دنیای مطلوب

دنیای مطلوب

امروز یک اهرم خیلی قدرتمند در ارتباطات را به شما معرفی می‌کنم. اهرمی محکم که شما به وسیله‌ی آن…

مهره مار یا ارتباط موثر

نگاه کن و دست بده

می گویند هرکس مهره مار داشته باشد نزد مردم مقبولیت و محبوبیت بسیاری پیدا می کند. من باید به شما بگویم که تحقیقات نشان داده اند…

مهارت های ارتباطی دقیقا چیستند؟

مهارت های ارتباطی

شما به کسی که بجای بازی با توپ فوتبال، روی آن بایستد یا آن را داخل کمدش پنهان کند و با توپ بازی نکند، چه می­گویید؟
به یاد دارم در کودکی وقتی که پنج یا شش سال داشتم؛ یک شب مهمان داشتیم…