ویدئو آموزشی

۳ راهکار پیشگیری از ویروس کرونا

محاله یک بیماری به جسم راه پیدا کند؛ قبل از اینکه ابتدا وارد ذهن ما شود.. این کلیپ برای همیشه ست. برای همه ی زمان ها…

چرا اتفاقات بد در زندگیمان می افتد؟

در این مقاله می خواهیم با هم در مورد ۴ عامل مهم صحبت کنیم. عواملی که ریشه و علت تجربه کردن شرایط دشوار در زندگی مان هستند…