سیمنار مهره مار

29 هزار تومان 19 هزار تومان

شاید شما هم این اصطلاح را شنیده باشید که می گویند: «فلانی مهره مار داره.»
می گویند هرکس مهره مار داشته باشد نزد مردم مقبولیت و محبوبیت بسیاری پیدا می کند. من باید به شما بگویم که تحقیقات نشان داده اند که اصلا همچین چیزی وجود خارجی ندارد.
در این سمینار با هم در این مورد صحبت می کنیم که این نحوه ی ارتباط گرفتن و استفاده ی درست از زبان بدن یا به طور کل آداب معاشرت ما است که باعث می شود مردم فکر کنند ما مهره ی مار داریم.

توضیحات کامل این محصول ویژه در ادامه آمده است…

😍لطفا با عشق خوانده شود😍

سیمنار مهره مار

29 هزار تومان 19 هزار تومان