مهندسی انرژی

149 هزار تومان 98 هزار تومان

اگر بخواهیم همیشه پر انرژی و با نشاط باشیم، فقط با یسری عوامل سطحی که با یک سرچ ساده هم در اینترنت پیدا می شوند و بعضا کلیشه ای هم شده اند،  نمی توانیم به آن دست پیدا کنیم. روی مبحث انرژی و مدیریت آن باید به صورت ریشه ای کار کنیم و این نیاز به یک مهندسی اساسی و اصولی دارد.

توضیحات کامل این محصول ویژه در ادامه آمده است…
😍 لطفا با عشق خوانده شود 😍

مهندسی انرژی

149 هزار تومان 98 هزار تومان