نسخه الکترونیکی کتاب مهارتی که جا ماند

12 هزار تومان

در طول روز زیاد به این مسئله بر می خوریم که ما خواسته ای داریم و طرف مقابلمان در رابطه خواسته ی دیگری دارد. در این مواقع باید چکار کرد؟
با کمی جست و جو در 24 یا 48 ساعت گذشته تان متوجه می شوید که در طول روز با تعارضات زیادی در ارتباط با همسر/ دوست/ فرزند/ رئیس/ کارمند و… دست و پنجه نرم می کنیم. واقعا در این مواقع باید چکار کرد؟

در طول دوران تحصیلمان در مدرسه و دانشگاه، آموزش های زیادی دیدیم اما متاسفانه برخی مهارت های مهم و ضروری برای داشتن زندگی بهتر را نیاموختیم. یکی از این مهارت های مهمی که در دوران مدرسه ها و حتی دانشگاه جا ماند، مهارت مهم حل و مدیریت تعارضات است.  که در این کتاب به صورت جامع، مختصر و مفید، با مثال هایی ایرانی و مناسب فرهنگ کشور خودمان به آن پرداخته ایم.

توضیحات کامل در مورد این کتاب ویژه در ادامه آمده است…
😍 لطفا با عشق خوانده شود 😍

نسخه الکترونیکی کتاب مهارتی که جا ماند

12 هزار تومان