کتاب الکترونیکی کلید آشتی با فرزند

39 هزار تومان 29 هزار تومان

وقتی یک وسیله ی برقی جدید می خریم، یک دفترچه دارد که به ما می گوید چطور به صورت درست و بهینه از آن استفاده کنیم تا بیشتر عمر کند و برایمان کار کند.
البته شما می توانید به این دفترچه نگاه نکنید و آزمون و خطا کنید. (شاید هم هیچگاه روش درست را متوجه نشوید و فکر کنید که کاری که می کنید، درست است.)

حال، سوال من اینجاست که ما وقتی صاحب فرزند شدیم، کجا دفترچه ی راهنمایش را خواندیم؟؟ یعنی یک وسیله ی برقی به دفترچه نیاز داشت اما فرزند ما با این همه پیچیدگی های خاص خودش نیاز به دفترچه راهنما نداشت؟؟

در بسیاری مواقع برای من و شما که فرزندی داریم سوال هایی ایجاد می شود و گاهی اینقدر هجمه این مسائل بر سر ما زیاد می‌شود که ذهنمان هنگ می‌کند و گیج می‌شود و خسته می‌شویم و دلمان می‌خواهد یکی باشد که گره از این همه ابهام بردارد.

در این کتاب (کتاب کلید آشتی با فرزند) قرار است همه این موارد را بررسی کنیم و در موردشان حرف بزنیم و اینقدر تمرین در مورد این مسائل حل کنیم که در نوع ارتباط گرفتن با فرزندمان کاملا توانمند شویم.

شما بعد از مطالعه ی این کتاب استاد ارتباط با فرزندتان می شوید..

 

توضیحات کامل در مورد این کتاب بی نظیر در ادامه آمده است…
😍 لطفا با عشق خوانده شود 😍

کتاب الکترونیکی کلید آشتی با فرزند

39 هزار تومان 29 هزار تومان