بایگانی برچسب: در مواجهه با کرونا چکارکنیم؟

۳ راهکار پیشگیری از ویروس کرونا

محاله یک بیماری به جسم راه پیدا کند؛ قبل از اینکه ابتدا وارد ذهن ما شود.. این کلیپ برای همیشه ست. برای همه ی زمان ها…