بایگانی برچسب: کرونا

کرونا و فرصت های جدید کسب و کار در ایران

اگر نگران فرصت شغلی و درآمدی خود هستید و یا فرد فرصت طلبی هستید که رویایی در سر دارد، خواندن این مقاله دید وسیعی به شما خواهد داد.

۳ راهکار پیشگیری از ویروس کرونا

محاله یک بیماری به جسم راه پیدا کند؛ قبل از اینکه ابتدا وارد ذهن ما شود.. این کلیپ برای همیشه ست. برای همه ی زمان ها…